Je aandacht is het nieuwe goud en je energie is je hefboom.

Het geheim van focus.

Inspanning en ontspanning afwisselen in 4 domeinen: mentaal, fysiek, relationeel en spiritueel. Een energielek in één van deze gebieden houd je tegen om je aandacht te richten.
Je energie beheren om je productiviteit op peil te houden.

Waar is je aandacht nu? Hier is je aandacht nu!

Heb je een klokje in de buurt? Doe je ogen dicht gedurende 2 minuten na start. Laat je aandacht gaan en volg waar hij je brengt.

Start.

Stop.

Schrijf op waar je aandacht met je heenging.

Je aandacht ging naar één of meerdere van de volgende gebieden:

 1. Fysiek
 2. Relationeel
 3. Mentaal
 4. Spiritueel

En je brein veranderde van thema met een verbluffende snelheid.

Jim Loehr en Tony Schwartz beschreven in hun boek “The power of full engament” deze vier energie gebieden.

In hun boek krijg je een stappenplan om deze domeinen te beheren.

Energie verbruiken en regenereren is de eenvoudige regel.

En dit in alle vier de energie domeinen. Zoals alle eenvoudige regels, niet altijd makkelijk toe te passen.

1. Fysiek

Fysieke energie is de brandstof om te leven. Fysiek moe maakt je minder alert, minder gefocust, minder creatief.

Hoe verandert je gedrag wanneer je moe bent? Vul daarmee jouw lijstje aan.

Je twee belangrijkste middelen zijn zuurstof en glucose. Je regelmechanismes zijn eten en ademen.

Jim en Tony geven een aantal suggesties om je fysieke energie op niveau te houden en te verbeteren.

 • Ademen. Bewust dieper ademen verlengt je hernieuwing van energie.
 • Eten. Je voedingspatroon aanpassen zodanig dat je een constante stroom van glucose en voedingstoffen hebt.
 • Voldoende water drinken.
 • Slapen. Er is een grote kans dat je zeven tot acht uur nodig hebt.
 • Vroeg slapen en vroeg opstaan verhoogt je performantie.
 • Voldoende pauzeren gedurende de dag. Een herstelpauze om de 90 minuten.

2. Emotioneel

Volgens de schrijvers is emotionele energie de capaciteit om emoties te managen.

Emotionele en fysieke energie zijn verbonden.

Het voeden van je emotionele energie kan door om het even wat je graag doet.

Een gezonde vriendschap is een krachtige bron voor emotionele energie.

3. Mentaal

Ook je mentale energie is verbonden met je fysieke energie.

Mentale energie is de energie die je nodig hebt om te kunnen focussen en je aandacht te kunnen richten.
Om op je best te presteren, houdt je concentratie vast. Je beweegt tussen een brede en smalle, een interne en externe focus.

De vaardigheden om je mentale energie te genereren zijn :

 • mentale voorbereiding
 • visualisatie
 • positieve self talk
 • effectief timemanagement
 • creativiteit

Je maximale mentale capaciteit bereik je door een evenwicht tussen gebruiken en hernieuwen van je mentale energie.

4. Spiritueel

Je spirituele energie wordt afgeleid uit de verbinding tussen je waarden en je doel. Een doel dat verder gaat dan eigenbelang.

Een aantal van je activiteiten geven veel spirituele energie zonder het verbruik van andere energie :

 • Wandelen in de natuur
 • Inspiratievol boek lezen
 • Luisteren naar muziek

Andere spirituele oefeningen kunnen je zowel energie geven als vragen :

 • Meditatie
 • Yoga
 • Gebed

Positieve rituelen en hun kracht

Volgens Jim en Tony zijn rituelen de sleutel om je energie te managen. De grootste performers gebruikten rituelen om hun energie te behouden.

Je rituelen geven je een structuur waardoor je kan improviseren en risico’s kan nemen.

Twee gedragingen zullen je enorm helpen om nieuwe rituelen te verankeren. Je hebt tussen de 30 en de 60 dagen nodig om een ritueel toe te voegen aan je gewoontes.

 1. Bekijk elke dag je missie. Wat en hoe je die wilt bereiken.
 2. Geef jezelf elke dag feed-back. De afstand waar je nu bent en je gewenste resultaat geeft je bruikbare informatie. Met die informatie kan je bijsturen.

Wat zijn je projecten die je zullen helpen om je energie te beheren in deze 4 domeinen? Zet ze op je Masterlijst.
Welke ritueel ga je de komende periode installeren? Zet het ook op je Masterlijst.

Geen energie = geen focus.

Ik beschouw deze vier domeinen als vier van mijn rollen. Daar vertel ik je in dit artikel meer over.